Disclaimer

Deze tool geeft een indicatie van het minimale koopkrachtverlies dat het rechtse regeringsbeleid op jaarbasis kost, berekend met een aantal parameters die door de gebruiker worden ingevuld.

Maatregelen van de Vlaamse regering Bourgeois

 • hoger minimumtarief in de kinderopvang (gelimiteerd op netto-maandinkomen tot 1130 euro)
 • dubbele indexsprong van 2% in de kinderbijslag (2015 en 2016)
 • hogere maximumfactuur in het kleuter (5, 10 of 20 € extra) en lager onderwijs (15 € extra)
 • 270 € extra inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs
 • 42 € extra inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs
 • 98 € extra inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs
 • afschaffing van het recht op opleidingscheques voor hooggeschoolden (125 €)
 • diverse prijsstijgingen bij De Lijn
 • afschaffing gratis openbaar vervoer voor kinderen en 65-plussers
 • verminderde belastingkorting voor de woonbonus (22 € voor leningen tussen 2005 en 2014; 342 € voor leningen vanaf 2015)
 • hogere saneringsbijdrage voor waterzuivering (53,19 €)
 • hogere nettarieven elektriciteit
 • afschaffing gratis elektriciteit
 • hogere tarieven in de zorgverzekering + jaarlijkse indexering (26 € of 15,50 € extra)

 

Maatregelen van de federale regering Michel

 • indexsprong van 2% op alle brutolonen en uitkeringen (1,01% op netto)
 • btw-stijging op elektriciteit van 6 naar 21%
 • suikertaks (gemiddeld bedrag per gezin)
 • verhoogde accijnzen op alcohol, diesel en tabak (gemiddeld bedrag per gezin)
 • btw-stijging op renovatie, e-commerce en plastische chirurgie naar 21% (gemiddeld bedrag per gezin)
 • hogere werkbonus voor lage lonen (gunstige maatregel)
 • hogere forfaitaire beroepskosten (gunstige maatregel)
 • afbouw van de 30%-schijf in de personenbelasting

 

Maatregelen die niet werden opgenomen in deze tool

 • langetermijneffecten van de indexsprong op pensioenen
 • indexering kinderopvang
 • afschaffing rangtoeslagen kinderbijslag (nieuwe bedragen nog niet bekend)
 • allerlei specifieke besparingen voor deeltijds werknemers, oudere werklozen…
 • welvaartsaanpassingen in uitkeringen gepensioneerden en invaliden
 • afschaffing gratis water
 • indexering van de huishuur